• Art. 14lv. - Audyt planu...
  22.05.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14lv. polit. rozw.


Audyt planu rozwojowego

1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi audyt planu rozwojowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.).
2.
Celem audytu jest w szczególności potwierdzenie:
1)
prawidłowości gospodarowania środkami w ramach planu rozwojowego;
2)
osiągnięcia kamieni milowych oraz wskaźników w ramach reform albo inwestycji;
3)
prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji reformy lub inwestycji, w tym ich kontroli;
4)
skuteczności mechanizmów:
a) zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości przy realizacji reformy lub inwestycji,
b) zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym,
c) unikania podwójnego finansowania;
5)
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego wymianie danych dotyczących reform i inwestycji, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
3.
Audyty są prowadzone zgodnie ze strategią audytu przyjętą przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4.
Audytowi podlegają:
1)
instytucja koordynująca plan rozwojowy;
2)
instytucje odpowiedzialne za realizację reformy;
3)
instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji;
4)
jednostki wspierające plan rozwojowy;
5)
ostateczni odbiorcy wsparcia;
6)
PFR;
7)
inne podmioty oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, działające na własny rachunek uczestniczące przy realizacji reformy lub inwestycji.
5.
Audyt planu rozwojowego jest realizowany na zasadach stosowanych przy audycie krajowego programu operacyjnego i krajowego programu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 14lv. Audyt planu rozwojowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...