• Art. 30a. - Warunki zawa...
  08.06.2023
Obserwuj akt

Art. 30a. polit. rozw.


Warunki zawarcia umowy na dofinansowanie projektu

1.
Umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu:
1)
który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
2)
którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych działań i priorytetów w ramach programu operacyjnego.
2.
Instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w art. 28 produkty dofinansowane w ramach programu operacyjnego, ust. 1 pkt 3, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
3.
Właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2, pisemnie informuje wnioskodawcę o wynikach poszczególnych etapów oceny jego projektu wraz z podaniem otrzymanej punktacji lub informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Informacja ta zawiera uzasadnienie oceny, a w przypadku gdy ocena jest negatywna – także pouczenie o możliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach określonych w art. 30b prostest od negatywnej oceny projektu, zawierające wskazanie:
1)
właściwej instytucji zarządzającej, do której należy wnieść protest;
2)
terminu wniesienia protestu;
3)
formy i trybu wniesienia protestu;
4)
konieczności spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 30b prostest od negatywnej oceny projektu ust. 6.
Art. 30a. Warunki zawarcia umowy na dofinansowanie projektu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...