• Art. 3. Zast. Rejstr. - U...
  29.09.2023

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2018.0.2017 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Art. 3. Zastaw rejstrowy


Umowa zastawnicza

1.
Umowa zastawnicza powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Do umów o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach i prawach nie stosuje się przepisów o formie pisemnej szczególnej określonej w odrębnych przepisach.
2.
Umowa zastawnicza powinna określać co najmniej:
1)
datę zawarcia umowy;
2)
imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
3)
przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom;
4)
wierzytelność zabezpieczoną zastawem – przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.
3.
(uchylony)
Art. 3. Umowa zastawnicza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...