• Art. 15f. - Dokument pot...
  01.03.2024
Obserwuj akt

Art. 15f. zaw. lekarza i położ


Dokument potwierdzający zrealizowanie programu stażu podyplomowego (EKSP

1.
Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie programu stażu podyplomowego jest EKSP.
2.
EKSP zawiera:
1)
dane lekarza stażysty:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer prawa wykonywania zawodu,
d) numer rejestracyjny lekarza stażysty w izbie lekarskiej;
2)
nazwę izby lekarskiej, której członkiem jest lekarz stażysta;
3)
nazwę podmiotu prowadzącego staż;
4)
numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych albo numer wpisu na listę Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 15m zasady odbywania stażu podyplomowego ust. 1 pkt 1;
5)
adres podmiotu prowadzącego staż podyplomowy;
6)
okres, na jaki lekarz stażysta jest zatrudniony w podmiocie prowadzącym staż;
7)
informację o terminie przedłużenia stażu podyplomowego ze wskazaniem przyczyny, z powodu której staż podyplomowy został przedłużony;
8)
imię i nazwisko koordynatora, o którym mowa w art. 15g koordynator szkolenia lekarza stażysty ust. 1;
9)
wskazanie staży cząstkowych, które zawiera:
a) imię i nazwisko opiekuna,
b) szczegółową informację dotyczącą przebiegu stażu cząstkowego wraz z potwierdzeniem zrealizowania stażu zgodnie z programem;
10)
wykaz szkoleń, o których mowa w art. 15 staż podyplomowy ust. 3 pkt 3–5 albo ust. 4 pkt 2–4 oraz ust. 5, wraz z każdorazową informacją o organizatorze szkolenia oraz wykładowcy i potwierdzeniem jego odbycia;
11)
wykaz umiejętności praktycznych wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez opiekuna;
12)
opinię zawodową dotyczącą lekarza stażysty;
13)
informację o zaliczeniu stażu podyplomowego;
14)
datę zakończenia stażu podyplomowego.
3.
Właściwa okręgowa rada lekarska potwierdza, za pomocą SMK, odbycie i zaliczenie stażu podyplomowego na podstawie EKSP oraz, na wniosek lekarza stażysty, wydaje zaświadczenie wygenerowane z SMK, potwierdzające odbycie stażu podyplomowego.
4.
Zaświadczenie zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer prawa wykonywania zawodu;
4)
numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych albo numer wpisu na listę Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 15m zasady odbywania stażu podyplomowego ust. 1 pkt 1;
5)
nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż;
6)
datę zakończenia stażu podyplomowego.
5.
Zaświadczenie, oprócz danych wskazanych w ust. 4, zawiera również adnotację: „Niniejsze zaświadczenie jest zaświadczeniem o ukończeniu stażu podyplomowego wskazanym w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych.”.
Art. 15f. Dokument potwierdzający zrealizowanie programu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...