• Art. 15l. - Rozporządzen...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 15l. zaw. lekarza i położ


Rozporządzenie w sprawie programu stażu podyplomowego

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniający część stałą i część personalizowaną stażu,
2)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 15c podmioty prowadzące staż podyplomowy ust. 6,
3)
sposób organizacji stażu podyplomowego, w tym dyżurów medycznych, oraz warunki jego odbywania i zaliczania,
4)
szczegółowe zadania opiekuna i koordynatora,
5)
szczegółowy zakres kosztów i wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 15i finansowanie stażu podyplomowego ust. 3,
6)
wzór umowy, o której mowa w art. 15a zasady odbywania stażu podyplomowego ust. 1
– uwzględniając konieczność uzyskania właściwych kwalifikacji zawodowych przez lekarzy stażystów, prawidłowej organizacji, przeprowadzania i finansowania oraz prowadzenia nadzoru nad stażem podyplomowym.

Art. 15l. Rozporządzenie w sprawie programu stażu podyplo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...