• Art. 16oa. - Obowiązki i...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 16oa. zaw. lekarza i położ


Obowiązki i prawa lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne

1.
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny ma obowiązek:
1)
realizowania szkolenia specjalizacyjnego, w tym pełnienia dyżurów medycznych, zgodnie z programem specjalizacji, o którym mowa w art. 16f program szkolenia specjalizacyjnego ust. 3;
2)
utrzymywania stałej współpracy z kierownikiem specjalizacji;
3)
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod nadzorem kierownika specjalizacji lub innego lekarza specjalisty właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych do czasu wydania opinii przez kierownika specjalizacji o możliwości samodzielnego udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych lub po zaliczeniu PEM;
4)
bieżącego wypełniania EKS.
2.
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny ma prawo do:
1)
udzielania samodzielnie świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika stażu, w tym do:
a) samodzielnego stosowania metod diagnostycznych i leczniczych,
b) wydawania zleceń lekarskich,
c) wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne,
d) prowadzenia dokumentacji medycznej,
e) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta,
f) zlecania wykonania czynności pielęgnacyjnych,
g) stwierdzania zgonu,
h) wystawiania recept,
i) wydawania orzeczeń lekarskich,
j) pełnienia dyżurów medycznych;
2)
płatnego urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 16h odbywanie szkolenia specjalizacyjnego ust. 2 pkt 2, 3 i 5, art. 16pc i art. 16s Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ust. 2;
3)
samokształcenia realizowanego w ramach szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze określonym w programie szkolenia specjalizacyjnego;
4)
doskonalenia zawodowego.
Art. 16oa. Obowiązki i prawa lekarza odbywającego szkolen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...