• Ustawa o zawodach lekarza...
  21.04.2021

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2021

Dz.U.2020.0.514 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy karne

1.
Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu,
podlega karze grzywny.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3.
(uchylony).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...