• Art. 16. - Komisja Ekspe...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 16. zawód psych.


Komisja Ekspertów

1.
Tworzy się Komisję Ekspertów do realizacji zadań zawartych w art. 17 kształcenie podyplomowe ust. 3, art. 18 wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej ust. 3 i art. 19 lista metod i narzędzi psychologicznych ust. 1.
2.
Minister właściwy do spraw pracy powołuje Komisję Ekspertów w składzie 7 osób.
3.
W skład Komisji Ekspertów wchodzą, dysponujący wiedzą w zakresie objętym ustawą:
1)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy - jako przewodniczący;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
4)
dwaj przedstawiciele Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk;
5)
dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Psychologów.
4.
Członkowie Komisji Ekspertów nie mogą pełnić funkcji w organach samorządu psychologów.
5.
Koszty działalności Komisji Ekspertów pokrywa minister właściwy do spraw pracy.
6.
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób działania Komisji Ekspertów oraz zasady wynagradzania jej członków.
7.
Komisja Ekspertów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw pracy.
Art. 16. Komisja Ekspertów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...