• Art. 33. - Zadania samor...
  01.04.2023
Obserwuj akt

Art. 33. zawód psych.


Zadania samorządu psychologów

1.
Zadaniem samorządu psychologów jest w szczególności:
1)
dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa;
2)
nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa;
3)
ochrona prawna metod i narzędzi psychologicznych;
4)
reprezentowanie zawodu psychologa i ochrona jego interesów;
5)
współpraca z Komisją Ekspertów, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
6)
opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu psychologa;
7)
współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa;
8)
zarządzanie majątkiem jednostek organizacyjnych samorządu psychologów;
9)
zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb psychologów.
2.
Zadania określone w ust. 1 organy samorządu psychologów wykonują w szczególności przez:
1)
prowadzenie list psychologów i psychologów-stażystów;
2)
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu psychologa;
3)
określenie zasad odbywania podyplomowego stażu zawodowego;
4)
prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psychologicznych;
5)
określanie standardów i programów studiów podyplomowych dla psychologów oraz opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej;
6)
prowadzenie wykazu chronionych metod psychologicznych;
7)
występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu psychologów;
8)
kontrola warunków wykonywania zawodu.
Art. 33. Zadania samorządu psychologów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...