• Ustawa o zawodzie psychol...
  23.04.2024

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Obserwuj akt

Rozdział 8. Przepis karny

1.
Osoba, która świadczy usługi psychologiczne, nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...