• Art. 14. zaopat. w wodę -...
  18.05.2024

Art. 14. zaopat. w wodę


Rozporządzenie w sprawie przyłączania nieruchomości do sieci oraz wymagań dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, dla jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki przyłączania nieruchomości do sieci oraz wymagania dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu tych jednostek,
2)
szczegółowe sposoby kontroli urządzeń, o których mowa w pkt 1,
3)
warunki i tryb postępowania w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
4)
warunki korzystania z sieci wodociągowych w przypadku prowadzenia działań ratowniczych,
5)
wymagania technologiczne dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6)
wymagania dotyczące zasilania elektroenergetycznego,
7)
wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
8)
tryb i sposób kontroli stanu przygotowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- biorąc pod uwagę specyfikę jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom.
Art. 14. Rozporządzenie w sprawie przyłączania nieruchomo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...