• Art. 27f. - Odwołania od...
  29.09.2023

Art. 27f. zaopat. w wodę


Odwołania od decyzji organu regulacyjnego

1.
Od decyzji, o której mowa w art. 27e rozstrzygnięcia organu regulacyjnego ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2.
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 27e rozstrzygnięcia organu regulacyjnego ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.
3.
Do postanowień, o których mowa w art. 27e rozstrzygnięcia organu regulacyjnego ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Art. 27f. Odwołania od decyzji organu regulacyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...