• Ustawa o zwalczaniu nieuc...
  09.12.2021

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Stan prawny aktualny na dzień: 09.12.2021

Dz.U.2020.0.1913 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rozdział 6. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1930 r. poz. 467).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 28 zmiana ustawy o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.06.1993 r. - Dz.U. z 1993 r. poz. 211]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...