• Ustawa o przedłużeniu kad...
  15.06.2024

Ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2022.0.2418 - Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego

Obserwuj akt
Kadencja:
1)
rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw,
2)
rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,
3)
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r.
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277): zmiany pominięte.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.11.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2418]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...