• § 7. war. tech. bud. roln...
  03.08.2021
Obserwuj akt

§ 7 budowle rolnicze


Lokalizacja komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej:
1)
20 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich;
2)
20 m od budynków innych niż określone w pkt 1 niepowiązanych technologicznie z instalacją służącą do otrzymywania biogazu rolniczego;
3)
5 m od granicy działki sąsiedniej;
4)
15 m od składu węgla i koksu;
5)
15 m od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, będących elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
6)
15 m od silosów na zboże i pasze;
7)
5 m od innych obiektów budowlanych niebędących budynkami.
§ 7 Lokalizacja komór fermentacyjnych i zbiorników biogaz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...