• § 109. - Oświetlenie dro...
  25.02.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 109 war. tech. drog. pub


Oświetlenie drogi

1.
Droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:
1)
gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczestników ruchu;
2)
w obrębie węzła lub skrzyżowania, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona;
3)
na skrzyżowaniu z drogą klasy S;
4)
na skrzyżowaniu typu rondo;
5)
na skrzyżowaniu skanalizowanym z wyspami w krawężnikach - jeżeli jest to droga klasy GP;
6)
między odcinkami oświetlonymi - jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m;
7)
na odcinku przyległym do obiektu mostowego - jeżeli obiekt jest oświetlony;
8)
w obrębie miejsca poboru opłat, zwanego dalej "MPO";
9)
na ulicy klasy S;
10)
na jednojezdniowej ulicy o czterech i większej liczbie pasów ruchu;
11)
na skrzyżowaniu na terenie zabudowy, przy którym znajdują się budynki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej;
12)
w obrębie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy.
2.
Urządzenie obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek - miejsce obsługi podróżnych, o którym mowa w przepisach o drogach publicznych, zwane dalej "MOP", parking dla pojazdów ciężarowych, stacja paliw powinny być oświetlone co najmniej w części dostępnej dla uczestników ruchu.
3.
Światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych.
4.
Między oświetlonym a nie oświetlonym odcinkiem drogi powinna być wykonana strefa przejściowa o zmniejszającym się natężeniu światła i długości nie mniejszej niż:
1)
200 m - na drodze klasy A lub S;
2)
100 m - na drodze klasy GP i drogach niższych klas.
5.
Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi, o której mowa w § 54.
6.
Odległość lica słupa oświetleniowego nie powinna być mniejsza niż :
1)
1,0 m - od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami;
2)
0,5 m - od krawędzi pasa awaryjnego, pasa postojowego, utwardzonego pobocza lub opaski;
3)
1,0 m - od lica krawężnika na drodze klasy S lub GP;
4)
0,5 m - od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach niższych klas,
przy spełnieniu wymagań, o których mowa w § 130.
7.
Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i rozmieszczenia punktów świetlnych określa Polska Norma.
§ 109 Oświetlenie drogi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...