• § 15. - Szerokość pasów ...
  22.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 15 war. tech. drog. pub


Szerokość pasów ruchu

1.
Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16, powinna wynosić:
1)
na drodze klasy A – 3,75 m;
2)
na drodze klasy S:
a) dwujezdniowej – 3,75 m lub 3,50 m,
b) jednojezdniowej – 3,75 m;
3)
na drodze klasy GP i G – 3,50 m;
4)
na drodze klasy Z – 3,00 m;
5)
na drodze klasy L – 2,75 m;
6)
na drodze klasy D – 2,50 m.
2.
Na drogach klas Z, L i D szerokość pasa ruchu może być zwiększona do maksymalnie 3,50 m, jeżeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowej lub ilościowej ruchu.
2a.
Na drogach dwujezdniowych dopuszcza się zastosowanie utwardzonego pobocza o szerokości nie większej niż 2,0 m.
3.
Na drogach dwujezdniowych szerokość pasa ruchu kolejnego względem pasa skrajnego może być zmniejszona do minimalnie:
1)
3,50 m – na drodze klasy A;
2)
3,25 m – na drodze klasy S;
3)
3,00 m – na drodze klasy GP i G.
4.
W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drogach klas G, Z, L i D na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m względem wartości określonych w ust. 1.
5.
W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 3, minimalna szerokość pasa ruchu powinna wynosić 3,50 m, przy czym muszą być spełnione wymagania określone w § 37 i w § 126.
6.
Szerokość jezdni na drogowym obiekcie inżynierskim powinna być nie mniejsza niż przed obiektem.
7.
Zmiana szerokości pasa ruchu powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w § 64.
§ 15 Szerokość pasów ruchu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...