• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  29.09.2022
Uchylony dnia: 2022-09-21
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

1. Konstrukcje drewniane

1.
Konstrukcje drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci i agresywnością biologiczną poprzez ochronę:
1)
konstrukcyjną,
2)
powierzchniową.
2.
Ochrona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna w szczególności:
1)
zabezpieczyć przed nasiąkaniem - poprzez zainstalowanie osłon lub daszków,
2)
umożliwić osuszenie drewna - poprzez zastosowanie otworów przewietrzających, skraplaczy oraz nawiewu powietrza.
3.
Ochrona, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna zabezpieczyć przed korozją biologiczną poprzez zastosowanie zgodnie z Polską Normą, w szczególności:
1)
trudno zapalnych impregnatów bakterio-, grzybo- i owadobójczych,
2)
preparatów hydrofobowych lub powłok lakierniczych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...