• § 1. - Zakres rozporządz...
  07.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 1 war. tech. ob. inż.


Zakres rozporządzenia

Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, zwane dalej "obiektami inżynierskimi", oraz ich usytuowanie.
2. Do obiektów inżynierskich zalicza się:
1)
obiekty mostowe,
2)
tunele,
3)
przepusty,
4)
konstrukcje oporowe.
3. Warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego i przepisów o drogach publicznych oraz innych ustaw, a także wymagań Polskich Norm, zapewniają w szczególności:
1)
bezpieczeństwo konstrukcji w aspekcie zapewnienia nośności i stateczności,
2)
bezpieczeństwo obiektów inżynierskich, w szczególności z uwagi na możliwość pożaru, powodzi, pochodu lodów, uderzenia statków i pojazdów, wpływu ruchu zakładu górniczego,
3)
bezpieczeństwo użytkowania,
4)
bezpieczeństwo obsługi i bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich,
5)
trwałość obiektów inżynierskich,
6)
ochronę środowiska przyrodniczego, zwanego dalej "środowiskiem",
7)
warunki użytkowe uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.
§ 1 Zakres rozporządzenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...