• § 104. - Połączenie obie...
  05.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 104 war. tech. ob. inż.


Połączenie obiektu mostowego z nasypem drogowym

1.
Połączenie obiektu mostowego z nasypem drogowym, zależnie od długości obiektu, ukształtowania przestrzeni pod obiektem, rodzaju przeszkody i warunków terenowych, może być dokonane w szczególności poprzez:
1)
przyczółki masywne,
2)
przyczółki ściankowe,
3)
ściany ramownic skrzynkowych,
4)
filary lub słupy ramownic przewidziane w nasypie drogowym,
5)
wsporniki przęsła wprowadzonego w nasyp drogowy.
2.
Przez nasyp drogowy, o którym mowa w ust. 1, rozumie się nie tylko nasyp drogi stykającej się z obiektem, lecz również naziom gruntów rodzimych.
3.
Połączenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zapewnić:
1)
zabezpieczenie nasypu drogowego przed osiadaniem i powstawaniem nierówności nawierzchni,
2)
zbliżone warunki przejazdu pojazdów na jezdni obiektu i drogi,
3)
stabilność wzajemnych oddziaływań konstrukcji obiektu i nasypu drogowego.
4.
Zbliżone warunki przejazdu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być zapewnione w szczególności poprzez:
1)
zastosowanie nawierzchni o zgodnych parametrach technicznych (szorstkość, równość),
2)
zabezpieczenie nawierzchni przed spękaniami wynikającymi z wzajemnych oddziaływań konstrukcji obiektu i nasypu drogowego.
5.
Stabilność wzajemnych oddziaływań, o których mowa w ust. 3 pkt 3, powinna być zapewniona w szczególności poprzez:
1)
wykonanie nasypu na odcinkach przyległych do obiektu z gruntów o właściwościach mechanicznych niezależnych od zawilgocenia,
2)
wykonanie odwodnienia gruntu nasypu drogowego w obrębie ścian podpór lub przęseł zatopionych w nasypach.
Stabilność wzajemnych oddziaływań powinna być zagwarantowana w szczególności przy obiektach mostowych, w których wykorzystuje się sprężyste odkształcenia podpór do przenoszenia wydłużeń konstrukcji ustrojów nośnych w celu eliminacji łożysk przesuwnych.
§ 104 Połączenie obiektu mostowego z nasypem drogowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...