• § 153. - Okres użytkowan...
  08.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 153 war. tech. ob. inż.


Okres użytkowania obiektów inżynierskich

1.
Przyjęty okres użytkowania, o którym mowa w § 152, może odnosić się w szczególności do:
1)
całego obiektu - jako średnia trwałość podstawowych elementów nie podlegających okresowej wymianie,
2)
podstawowych elementów obiektu, tj. podpór, dźwigarów i pomostu,
3)
elementów podlegających okresowej wymianie.
2.
Dla elementów obiektu inżynierskiego przyjmuje się okresy użytkowania:
1)
dla podpór mostów:
a) w nurtach rzek - nie mniejszy niż 150 lat,
b) w wodach stojących o ustabilizowanym poziomie - nie mniejszy niż 200 lat,
c) na terenach zalewowych - nie mniejszy niż 100 lat,
2)
dla przyczółków masywnych i konstrukcji oporowych - nie mniejszy niż 100 lat,
3)
dla podpór wiaduktów i lekkich przyczółków - nie mniejszy niż 60 lat,
4)
dla masywnych konstrukcji łukowych i płytowych oraz tuneli - nie mniejszy niż 100 lat,
5)
dla ustrojów nośnych przęseł belkowych i skrzynkowych z pomostami:
a) masywnymi - nie mniejszy niż 80 lat,
b) lekkimi i gęstożebrowymi - nie mniejszy niż 60 lat,
6)
dla ustrojów nośnych przęseł sprężonych całym przekrojem - nie mniejszy niż 60 lat,
7)
dla pomostów:
a) masywnych - nie mniejszy niż 40 lat,
b) lekkich i gęstożebrowych - nie mniejszy niż 30 lat,
8)
dla izolacji wodoszczelnych pomostów:
a) masywnych - nie mniejszy niż 30 lat,
b) lekkich i gęstożebrowych - nie mniejszy niż 20 lat,
9)
dla warstw ochronnych izolacji wodoszczelnych - nie mniejszy, niż przewidziano dla izolacji wodoszczelnych w pkt 8,
10)
dla płyt chodnikowych i belek podporęczowych - nie mniejszy niż 20 lat,
11)
dla nawierzchni jezdni - nie mniejszy niż 10 lat, pod warunkiem że nie są przewidziane jako warstwy ochronne izolacji wodoszczelnych,
12)
dla urządzeń dylatacyjnych - nie mniejszy niż 20 lat,
13)
dla urządzeń odwadniających - nie mniejszy niż 25 lat,
14)
dla łożysk:
a) stycznych i wałkowych - nie mniejszy niż 50 lat,
b) elastomerowych i z wkładkami ślizgowymi - nie mniejszy niż 20 lat,
15)
dla malarskich powłok ochronnych konstrukcji stalowych:
a) nowych - nie mniejszy niż 15 lat,
b) przemalowanych - nie mniejszy niż 5 lat,
16)
dla osłon sieci trakcyjnej i barier - nie mniejszy niż 20 lat,
17)
dla balustrad - nie mniejszy niż 30 lat,
18)
dla przepustów - nie mniejszy niż 40 lat.
3.
Przez pomost masywny, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a), pkt 7 lit. a) i pkt 8 lit. a), rozumie się pomost z płyt betonowych o grubości nie mniejszej niż 25 cm, zamocowany w dźwigarach o dużej sztywności skrętnej, który nie jest poddany działaniu momentów zginających o przemiennych znakach, tj. w szczególności pomost bez dodatkowych podłużnic i poprzecznic. Przez pomost lekki, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b), pkt 7 lit. b) i pkt 8 lit. b), rozumie się pomost, który nie spełnia wymagań pomostu masywnego.
4.
Okresy użytkowania, o których mowa w ust. 2, dotyczą obiektów inżynierskich nowo zbudowanych. Dla obiektów odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych powinien być określony skorygowany okres użytkowania, uwzględniający zakres wykorzystania elementów starej konstrukcji oraz ich stan techniczny i wiek.
§ 153 Okres użytkowania obiektów inżynierskich - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...