• § 156. - Dostosowanie ob...
  08.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 156 war. tech. ob. inż.


Dostosowanie obiektów inżynierskich do środowiska

1.
Rozwiązania konstrukcyjne obiektu inżynierskiego, rodzaj materiałów oraz zabezpieczenie antykorozyjne powinny być dostosowane w szczególności do środowiska:
1)
atmosferycznego,
2)
wodnego,
3)
gruntowo-wodnego,
4)
materiałowego,
5)
specjalnego,
pod kątem jego oddziaływania fizycznego, chemicznego, fizykochemicznego, mechanicznego i stwarzanego zagrożenia dla obiektu inżynierskiego i jego elementów składowych.
2.
Jako oddziaływanie środowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, powinno się uwzględnić w szczególności:
1)
korozyjne działanie atmosfery, zwłaszcza wilgotnej i zanieczyszczonej agresywnymi gazami,
2)
promieniowanie słoneczne powodujące przedwczesne starzenie niektórych materiałów,
3)
cykliczne zmiany temperatury powodujące zamrażanie i odmrażanie wody,
4)
opady atmosferyczne zawierające zanieczyszczenia chemiczne,
5)
erozyjne działanie wód płynących i kry,
6)
erozyjne działanie ścieków,
7)
agresję biologiczną, a w szczególności ze strony grzybów, bakterii, roślin i owadów,
8)
działanie wód gruntowych, zwłaszcza zanieczyszczonych środkami chemicznymi.
3.
Jako oddziaływanie środowiska materiałowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno się uwzględnić wzajemne reakcje składników wyrobu, a w szczególności:
1)
reaktywność alkaliczną kruszyw z cementem,
2)
aktywność korozyjną w stosunku do stali niektórych składników kruszyw, zapraw używanych do napraw lub domieszek i dodatków do betonu,
3)
jonizację metali lub ich stopów w obecności elektrolitów.
4.
Jako oddziaływanie środowiska specjalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno się uwzględnić w szczególności:
1)
środki chemiczne stosowane do walki z gołoledzią,
2)
prądy błądzące wywołane trakcją elektryczną.
§ 156 Dostosowanie obiektów inżynierskich do środowiska - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...