• § 180. - Wyposażenie obi...
  03.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 180 war. tech. ob. inż.


Wyposażenie obiektu inżynierskiego

W zależności od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obiekt inżynierski powinien być wyposażony w szczególności w:
1)
łożyska,
2)
zabezpieczenia przerw dylatacyjnych,
3)
izolację wodoszczelną, w szczególności pomostów obiektów mostowych i powierzchni konstrukcji oporowych stykających się z gruntem,
4)
nawierzchnię jezdni i chodników,
5)
krawężniki oddzielające jezdnię od chodników lub torowiska bądź ograniczające jezdnie w obiektach bez chodników,
6)
tory tramwajowe i słupy sieci trakcyjnej,
7)
urządzenia odprowadzenia wód opadowych,
8)
balustrady zabezpieczające pieszych i obsługę przed upadkiem z wysokości,
9)
bariery przeciwdziałające wyjechaniu pojazdu poza jezdnię lub obiekt bądź zabezpieczające pojazdy przed najechaniem na obiekt lub przeszkody stałe znajdujące się w pobliżu jezdni,
10)
osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,
11)
urządzenia ochrony przed hałasem,
12)
osłony przeciwolśnieniowe,
13)
instalacje oświetleniowe,
14)
urządzenia wentylacyjne,
15)
urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych,
16)
urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,
17)
płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,
18)
elementy zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spławu i żeglugi oraz podpory wiaduktu przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,
19)
tablice określające szlak żeglugowy zgodnie z odnośnymi przepisami,
20)
sprzęt i środki gaśnicze,
21)
specjalnie uformowane nisze podporowe na urządzenia umożliwiające podnoszenie ustroju nośnego,
22)
zabezpieczenia przed dostępem:
a) ptactwa, nietoperzy,
b) osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,
23)
znaki pomiarowe.
§ 180 Wyposażenie obiektu inżynierskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...