• § 207. - Zabezpieczenie ...
  29.01.2023
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 207 war. tech. ob. inż.


Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych obiektów mostowych

1.
Przerwy dylatacyjne obiektów mostowych powinny być zabezpieczone w szczególności za pomocą:
1)
urządzeń dylatacyjnych - zamocowanych w konstrukcji obiektu mostowego,
2)
bitumicznych przykryć dylatacyjnych - kształtowanych w nawierzchni jezdni, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Nie wymagają zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przerwy dylatacyjne wykonane jako szczeliny w nawierzchni jezdni i jej podbudowie na końcach obiektu mostowego, jeśli występują tylko obroty przekrojów podporowych przęsła lub przesunięcia są nie większe niż 5 mm, pod warunkiem wypełnienia tych szczelin elastyczną masą zalewową z zachowaniem wymagań Polskiej Normy.
3.
Przez przesunięcia, o których mowa w ust. 2, rozumie się długości poziomych odcinków, wzdłuż których przemieszczają się leżące naprzeciw siebie punkty szczeliny nawierzchni lub przerwy dylatacyjnej.
4.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnić:
1)
szczelność połączenia,
2)
równość nawierzchni,
3)
swobodę odkształceń ustroju nośnego obiektu,
4)
zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji,
5)
swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie chodników.
5.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników.
6.
Na torach tramwajowych przewidzianych na pomoście obiektu mostowego, gdy przesunięcia przerwy dylatacyjnej są większe niż 20 mm, powinny być zastosowane przyrządy wyrównawcze.
§ 207 Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych obiektów mostowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...