• § 208. - Stosowanie przy...
  03.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 208 war. tech. ob. inż.


Stosowanie przykryć dylatacyjnych

1.
Przykrycia dylatacyjne, o których mowa w § 207 ust. 1 pkt 2, mogą być zastosowane w obiektach mostowych betonowych, stalowych i zespolonych, w których:
1)
występuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa o grubości nie mniejszej niż 6 cm i nie większej niż 15 cm,
2)
przesunięcia przerwy dylatacyjnej są nie większe niż 25 mm,
3)
istnieje możliwość ukształtowania nawierzchni jezdni na całej szerokości pomostu,
4)
istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni z obu stron szczeliny dylatacyjnej.
2.
Przykrycie dylatacyjne powinno:
1)
być przewidziane w korycie wyciętym w nawierzchni jezdni i chodników,
2)
mieć szerokość mierzoną w kierunku przesunięcia zdylatowanej krawędzi przęsła - nie mniejszą niż 0,45 m i nie większą niż 0,8 m,
3)
mieć strukturę wielowarstwową - o grubości warstw nie większej niż 3 cm,
4)
zabezpieczyć szczelinę przed przenikaniem masy zalewowej,
5)
umożliwić przemieszczanie się masy zalewowej po elemencie zabezpieczającym szczelinę.
§ 208 Stosowanie przykryć dylatacyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...