• § 23. - światło mostu na...
  06.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-09-21

§ 23 war. tech. ob. inż.


światło mostu na potokach górskich i rzekach podgórskich

1.
W przypadku gdy spływ lodów odbywa się na poziomie przepływu miarodajnego, światło mostu mniejsze niż 30 m powinno być określone na podstawie tego przepływu zwiększonego o 15% jego wartości.
2.
Na potokach górskich i rzekach podgórskich oraz na odcinkach cieków łączących je:
1)
światło mostu powinno być zwiększone o 15% wartości określonej w obliczeniach,
2)
mosty o świetle nie większym niż 25 m powinny być przewidziane jako jednoprzęsłowe,
3)
w mostach wieloprzęsłowych nad środkiem nurtu powinno być usytuowane przęsło o świetle nie mniejszym niż 25 m.
3.
Przez potoki górskie rozumie się cieki o poniższych cechach:
1)
powierzchnia zlewni jest nie większa niż 180 km2,
2)
stosunek przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie przekroczenia równym 1% do przepływu średniego z wieloletniego okresu jest większy niż 120,
3)
spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,3%.
4.
Przez rzeki podgórskie rozumie się cieki o poniższych cechach:
1)
powierzchnia zlewni jest większa niż 180 km2,
2)
stosunek przepływów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest większy niż 50,
3)
spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,05%.
§ 23 światło mostu na potokach górskich i rzekach podgórs... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...