• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  29.09.2022
Uchylony dnia: 2022-09-21
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

Rozdział 2. Dostosowanie obiektów inżynierskich do środowiska

1.
Rozwiązania konstrukcyjne obiektu inżynierskiego, rodzaj materiałów oraz zabezpieczenie antykorozyjne powinny być dostosowane w szczególności do środowiska:
1)
atmosferycznego,
2)
wodnego,
3)
gruntowo-wodnego,
4)
materiałowego,
5)
specjalnego,
pod kątem jego oddziaływania fizycznego, chemicznego, fizykochemicznego, mechanicznego i stwarzanego zagrożenia dla obiektu inżynierskiego i jego elementów składowych.
2.
Jako oddziaływanie środowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, powinno się uwzględnić w szczególności:
1)
korozyjne działanie atmosfery, zwłaszcza wilgotnej i zanieczyszczonej agresywnymi gazami,
2)
promieniowanie słoneczne powodujące przedwczesne starzenie niektórych materiałów,
3)
cykliczne zmiany temperatury powodujące zamrażanie i odmrażanie wody,
4)
opady atmosferyczne zawierające zanieczyszczenia chemiczne,
5)
erozyjne działanie wód płynących i kry,
6)
erozyjne działanie ścieków,
7)
agresję biologiczną, a w szczególności ze strony grzybów, bakterii, roślin i owadów,
8)
działanie wód gruntowych, zwłaszcza zanieczyszczonych środkami chemicznymi.
3.
Jako oddziaływanie środowiska materiałowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno się uwzględnić wzajemne reakcje składników wyrobu, a w szczególności:
1)
reaktywność alkaliczną kruszyw z cementem,
2)
aktywność korozyjną w stosunku do stali niektórych składników kruszyw, zapraw używanych do napraw lub domieszek i dodatków do betonu,
3)
jonizację metali lub ich stopów w obecności elektrolitów.
4.
Jako oddziaływanie środowiska specjalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno się uwzględnić w szczególności:
1)
środki chemiczne stosowane do walki z gołoledzią,
2)
prądy błądzące wywołane trakcją elektryczną.
Klasyfikacja i określenie środowisk w zależności od sposobu i stopnia oddziaływania korozyjnego (stopnia agresywności) na obiekty inżynierskie powinny być przeprowadzone w oparciu o Polskie Normy.
Przy ocenie prądów błądzących, o których mowa w § 156 ust. 4 pkt 2, powinny być określone:
1)
różnica potencjałów w zakresie wartości i znaków między stalowymi elementami konstrukcji, a w szczególności między tymi elementami a szyną,
2)
rozkład stref anodowych i katodowych na szynach.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...