• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  29.09.2022
Uchylony dnia: 2022-09-21
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696

Rozdział 3. Przewody kanalizacyjne

1.
Przewody kanalizacyjne przeprowadzone przez obiekt mostowy powinny być umieszczone w stalowych szczelnych rurach ochronnych, spełniających wymagania określone w § 312 ust. 1.
2.
Przewody kanalizacyjne powinny być zaopatrzone w zawory odcinające:
1)
od strony napływu ścieków - przy cyrkulacji grawitacyjnej,
2)
z obu stron obiektu - przy cyrkulacji ciśnieniowej.
3.
Rury ochronne, o których mowa w ust. 1, powinny mieć zapewnioną możliwość odprowadzenia ścieków do specjalnych zbiorników rezerwowych, umieszczonych poza drogą.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...