• Rozporządzenie Ministra S...
  20.09.2021

Rozdział 11. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych urządzeń.
Wewnętrzne urządzenia, o których mowa w § 36, oraz pomieszczenia, w których one się znajdują, należy utrzymywać w stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym zapewniającym ich pełną sprawność techniczną i przydatność do użytkowania.
W okresie użytkowania urządzeń, o których mowa w § 36, należy zapewniać:
1)
drożność urządzeń,
2)
utrzymanie wymaganego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego urządzeń i pomieszczeń, w których one się znajdują,
3)
przestrzeganie instrukcji użytkowania tych urządzeń,
4)
w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tych urządzeń.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...