• Art. 1. - Wejście w życi...
  02.03.2024

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2018.0.1669 - Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 1. wprow. szkoln.wyższe


Wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:
1)
art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 7, art 265–274 i art. 401 program „Wsparcie dla czasopism naukowych”, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 68 standardy kształcenia ust. 3, art 98–103, art. 403 wynagrodzenia wypłacane ze środków finansowych przeznaczanych na szkolnictwo wyższe i naukę, art 406–415, art 418–422 i art. 460 przyznawanie uczelniom środków finansowych przez ministrów ust. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
3)
art 86–95, art 198–216 i art. 263 rozporządzenie w sprawie kryteriów ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.;
4)
art. 122 legitymacja nauczyciela akademickiego, art. 243 ocena kompleksowa jakości kształcenia uczelni i art. 248 przepisy przejściowe i dostosowujące pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;
5)
art. 14 uczelnia akademicka ust. 1 oraz art. 15 uczelnia zawodowa ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;
6)
art. 69 formy przyjęcia na studia ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
7)
art. 53 kierunki, poziomy i profile kształcenia uczelni ust. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Art. 1. Wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...