• Art. 169. - Przepisy uch...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 169. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy uchylające

Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) – z dniem 31 grudnia 2018 r.;
2)
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98 zmiana ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, art. 100 zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, art. 101 zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 102 zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 103 zmiana ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, art. 103a , art. 104 zmiana ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów i art. 106 zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;
4)
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 169. Przepisy uchylające - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...