• Art. 178. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 178. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, art. 9 kompetencje Centralnej Komisji i art. 15 uchwała o nadaniu stopnia doktora ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 8 zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 175 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 pkt 2 i 3.
Art. 178. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...