• Art. 190. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 190. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Stosunki pracy pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, o którym mowa w art. 33 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.
2.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.
3.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
4.
Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zapewnia obsługę Rady Doskonałości Naukowej od dnia powołania jej przewodniczącego.
5.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów staje się Biurem Rady Doskonałości Naukowej, o którym mowa w art. 237 Biuro RDN ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
6.
Biuro Rady Doskonałości Naukowej zapewnia obsługę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do dnia 31 grudnia 2020 r.
Art. 190. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...