• Art. 197. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 197. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
2.
Jeżeli w związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej została wniesiona opłata, o której mowa w art. 21 zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, podlega ona zwrotowi w terminie 3 tygodni od dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania.
3.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, a założyciel nie złożył wniosku o wpis uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wraz z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 23 akt założycielski uczelni niepublicznej tej ustawy, pozwolenie wygasa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Art. 197. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...