• Art. 200. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 200. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W przypadku likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wobec których wykonanie obowiązku przystąpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakończenia w sposób określony w art. 46 tryb likwidacji uczelni niepublicznej ust. 5 tej ustawy okazało się bezskuteczne, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może powołać osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w art. 46 tryb likwidacji uczelni niepublicznej ust. 12 i 13 tej ustawy.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykreśla uczelnię z ewidencji.
3.
Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wynagrodzenia osoby, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Art. 200. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...