• Art. 203. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 203. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Związki uczelni publicznych utworzone na podstawie art. 29a rejestr związków uczelni publicznych ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 mogą funkcjonować w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach dotychczasowych.
2.
Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, związki uczelni publicznych mogą być tworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.
Decyzje w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wygasają, a związek uczelni niepublicznych podlega likwidacji.
5.
Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, umarza się.
Art. 203. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...