• Art. 210. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 210. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zawieszone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wygasają, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia.
2.
Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące wydawania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Przepis art. 205 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 5 stosuje się.
3.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Art. 210. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...