• Art. 213. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 213. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, uzyskane w okresie 2 lat przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wygasają z upływem 2 lat od dnia ich uzyskania, jeżeli nie rozpoczęto kształcenia na tych studiach.
2.
Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia i uprawnienie do ich prowadzenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, okres ten zalicza się jako rok akademicki do liczby lat, o której mowa w art. 56 cofnięcie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
Art. 213. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...