• Art. 223. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 223. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 współdziałanie RGNiSW z organami władzy publicznej i organizacjami ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018–2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.
3.
W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 skład RGNiSW ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Art. 223. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...