• Art. 225. - Przepisy prz...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 225. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Polska Komisja Akredytacyjna, o której mowa w art. 48 Polska Komisja Akredytacyjna ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Polską Komisją Akredytacyjną, o której mowa w art. 251 skład PKA ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z tym że do końca kadencji trwającej w dniu wejścia w życie tej ustawy działa w składzie określonym przepisami ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, a sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje organem Komisji.
2.
Polska Komisja Akredytacyjna, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w sprawach wydania opinii, o których mowa w art. 49 zadania i uprawnienia Komisji ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wydaje opinie na zasadach dotychczasowych.
3.
Do wydania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen, o których mowa w art. 49 zadania i uprawnienia Komisji ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Polska Komisja Akredytacyjna uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.
5.
Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 53 statut i Biuro Komisji ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, staje się Biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 257 Biuro KPA ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
6.
Stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.
7.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.
8.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
9.
Przy wnioskowaniu o przeprowadzenie oceny kompleksowej, o której mowa w art. 243 ocena kompleksowa jakości kształcenia uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględnia się pozytywne i wyróżniające oceny programowe dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 225. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...