• Art. 227. - Przepisy prz...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 227. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Statuty uczelni:
1)
publicznych – uchwalą senaty,
2)
niepublicznych – uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
– na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.
2.
Statuty uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych zatwierdzi odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Statuty uczelni obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 227. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...