• Art. 228. - Przepisy prz...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 228. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Senaty oraz inne działające zamiast senatu organy kolegialne uczelni publicznych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz najwyższe organy kolegialne uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 5 tej ustawy, stają się senatami, o których mowa w art. 17 organy uczelni ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 6 tej ustawy, przestają być organami uczelni.
3.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 tryb powoływania prorektorów w uczelni publicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, pełnią tę funkcję.
4.
Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.
5.
Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
6.
Organy jednoosobowe uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się organami tych uczelni w rozumieniu art. 17 organy uczelni ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
7.
Kolegia elektorów, o których mowa w art. 60 organy kolegialne i jednoosobowe uczelni, konwent ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, stają się kolegiami elektorów, o których mowa w art. 24 wybory lub powołanie rektora ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Art. 228. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...