• Art. 230. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 230. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
2.
Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat.
3.
Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.
4.
Kadencji pierwszej rady uczelni nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 kadencja rady uczelni ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5.
Powołanie rady uczelni w sposób określony w statucie, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, następuje w odniesieniu do rady uczelni, której kadencja następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 3.
6.
W okresie od dnia powołania pierwszej rady uczelni do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, rada uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w art. 18 zadania rady uczelni ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 tryb funkcjonowania rady uczelni ust. 2, ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
7.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, zadania rady uczelni realizuje senat.
Art. 230. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...