• Art. 231. - Przepisy prz...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 231. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Rektorzy uczelni publicznych sprawują funkcję do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
Kadencje rektorów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3.
Kadencji rektorów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 26 kadencja rektora uczelni publicznej ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda akty uzupełniające akty wyznaczenia rektorów uczelni służb państwowych i osób pełniących w uczelniach służb państwowych funkcje kierownicze do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.
5.
W aktach uzupełniających minister właściwy do spraw wewnętrznych określi przyporządkowanie osób, o których mowa w ust. 4, do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 grupy nauczycieli akademickich ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 2 i 3 oraz art. 451 zatrudnianie na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni wojskowej ust. 4 tej ustawy stosuje się.
Art. 231. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...