• Art. 239. - Przepisy prz...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 239. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Programy naprawcze, o których mowa w art. 100a program naprawczy uczelni ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, realizuje się na zasadach dotychczasowych.
2.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu proporcji sumy strat netto do kwoty dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 100a program naprawczy uczelni ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, uwzględnia się dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania, o których mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 tej ustawy.
3.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. programy naprawcze są opracowywane i realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 239. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...