• Art. 243. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 243. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach funduszy stypendialnych oraz funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 412 fundusz stypendialny w uczelni i art. 415 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są przekazywane na rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego przez:
1)
uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe – w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.;
2)
uczelnie publiczne – w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.
2.
Środki finansowe nieprzekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).
3.
W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie przez uczelnię środków finansowych z dotacji ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 dotacje z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 11 i ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.
Art. 243. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...