• Art. 247. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 247. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1)
pracownikami naukowo­­‑dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo­­‑dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 grupy nauczycieli akademickich tej ustawy;
2)
dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
2.
W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 zatrudnianie bibliotekarzy, pracowników dokuemntacji i informacji naukowej ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 227 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.
Art. 247. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...