• Art. 258. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 258. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 właściwość i skład komisji w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 i art. 142a komisje dyscyplinarne ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, kończą się z dniem 31 grudnia 2020 r.
2.
Kadencja komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 właściwość i skład komisji w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r.
3.
Rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 145 tryb powołania rzeczników dyscyplinarnych ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, oraz członkom komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 właściwość i skład komisji w sprawach dyscyplinarnych ust. 1 pkt 2 i art. 142a komisje dyscyplinarne ust. 1 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży w okresie:
1)
od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia 31 grudnia 2018 r. – na zasadach dotychczasowych;
2)
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz przepisach wydanych na podstawie art. 403 ust. 4 tej ustawy.
Art. 258. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...