• Art. 263. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 263. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Senaty uczelni uchwalą regulaminy studiów na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
2.
Regulaminy uchwalone na podstawie art. 161 tryb uchwalania regulaminu studiów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów, o których mowa w ust. 1.
Art. 263. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...