• Art. 266. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 266. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 rekrutacja na studia ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2.
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni publicznych określą i podadzą do wiadomości publicznej zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w art. 70 rekrutacja na studia ust. 6 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na okres 4 lat, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, z zachowaniem zasad określonych na podstawie art. 169 rekrutacja na studia ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3.
Art. 266. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...